Anda Pinda Bramhaanda Part 5- Timmappa Consultancy Services

ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಹೂರ್ತ ದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ೨೫ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತ್ತೆಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು almost ಮದುವೆ ಅನ್ನುವ ಖೆಡ್ಡದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ಮಜ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ” ಮದುವೆ ಆದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದು ನಿದ್ದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ” ಅಂತ ಆದರೆ, ನನ್ನ version, ” ಮದುವೆ ಆದರೆ ತಲೆಕೆಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುವುದು” ಅಂತ. ಅಬ್ಬಬ್ಬ…

1 Socialite, 1 Entrepreneur and 1 Software Engineer- By Abhishek Iyengar

(All characters and incidences in this article are purely imaginatory, any resemblance to any one is purely co-incidental and unintentional) Well, just imagine!! A guy from the social sector, An Entrepreneur and a Software engineer, all three decide to go for a yummy break fast at our Vidyarthi Bhavan, in Bangalore and what followed is…

Whatever Happens- Guest Article By Milana Jagadish

I’m a Software Test engineer and by qualification I have done by B.E in Biotechnology. As you can all see there’s no logical link between what I have studied and what I am doing and I know there are many others who are like me in this respect. Many a times I think what the…

Truth Be Told – Guest Article by Ashutosh

I was watching a show a few months back called “The moment of truth” aired on Fox network which was picked from a Columbian show called “Nothing More than the Truth”. As soon as I learned about the concept of the show, I was absolutely certain it will be an instant hit and sky rocket…

INDIYEAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!- By Gautam Vasuki

I was sitting on my bed gazing out of the window, it was a gloomy day and it was raining heavily. There was no movement on the road and most of them were indoors. Looking at the dark clouds coming in and the intensity of the rain increasing I went into a deep thought about…

MCG- Malleshwaram Cricket Ground- By Abhishek Iyengar

(As told and discussed by Harsha, Bharath, Hanu and sanjay) Bangalore once was extolled with play grounds all over, one such ground which still exists in the heart of the city is our own MCG- err! ‘Malleshwaram Cricket Ground!” Fortunately this ground has survived all the “Road-Widening projects” “The Metro- Rail Projects”, “Underpass”, “Flyover”, “New…

The Wedding Chronicles – Guest Article by Ashutosh

If you ask any young man in his early twenties, the one thing that they relish the most in their life, 9 out of 10 times, it would be their freedom. One of the biggest luxuries of a bachelor’s life is enjoying a completely uninhibited, ‘no strings attached’ life.And even if we do not accept…

Fear of the Paranormal-Guest Article by Milana Jagadish

It was going to be a great weekend. Friends were coming over from Hyderabad and the agenda was to just have fun and nothing else. It was the morning of 29th May when my friends ( Snehal, Sravanthi, Sirish and Chaitanya) came to our (Me and Santosh) house. We had an awesome time in Bangalore…

HiJras-A Threat?? By Abhishek Iyengar

The city of Bangalore has undergone a forceful change from what it used to be! One such sudden change these days are the HiJras! History has its say that HiJras are part and parcel of every society or every “Yuga” be it “Dwapar”, “Treta” or the present “Kali” but were they a threat? The first…

AnDa PinDa BramhaanDa Part4 – Section 377

ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿ ಬಹಳ Sophisticated ಆಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಯಾವುದೊ soft skills ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾರಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, “ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, World Is Flat” ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. Friedman ಬರಿಯುವುದು ಇವಾಗ ಸಾರ್ಥಕ. ಅದು ಸಾಲದು ಅಂತ ಅವಾಗವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಒಂದೆರಡು English ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೋಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. “ ಯಾಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗಿದೆಲ್ಲಾ? “ ಅಂತ ಯಾರಾದರು ಕೇಳಿದರೆ “Globalization, modernization” ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಣಮಣಿಸಿ ಮುಂದಿನ…

THE NIGHT AT WEBSTER in US- By Gautam Vasuki

Sitting in the Library I was wondering what the agenda was for the day, where to head and what to do. I just wanted to explore the city and wanted to go out and see the new places and get a bit of the night life. Surfing on the internet I came across the Webster…

The Route?- By Abhishek Iyengar

Have you ever tried to enquire route on any roads of India? then I must say you have missed all the fun err! i mean ‘all the accuracy’. Yes! we have our own metrio guide our fellow travellers! the most common landmark for us is “Ganesha Temple!”, sir “seedha hogi ganeshana gudi siguthe, right togol”…