Serial Killer!!- By SriHarsha

“ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಜ್ಜಿ ಮೆಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೇಹೋದರಂತೆ.” ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಶಣ ಇನ್ನೇನು ಮೊದಲನೆ ತುತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ನಾನು ಆದ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ತಟ್ಟೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯ ತಿಥಿ. ಆದ್ಧರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರೋ ಜನ. ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆಂಬ ಸಂಭ್ರಮ ಬೇರೆ. ನನಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಜ್ಜಿಯ ವಿಷಯ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೂ ಆಜ್ಜಿಯನ್ನು ನೆನೆದು…

Indian of Today- By Dr. Sanjay Sharma- Guest Article

The Indian today is made of many things – culture, history, DNA, etc. If you just turn the focus inwards, it’ll be clear as day that not all of these have got together to make us the perfect people walking on earth. But let us think for a while what we are that others aren’t…

Theatre and Me??!!?- By Abhishek Iyengar

(This Article was first written in 2007 during the first anniversary of then WeMove and now WeMove foundation for Performing Arts(R) the article is actually the story behind formation of Bangalore’s successful theatre group WeMove) It was yet another day, after I finished watching the never ending, boring, conceptualizing, tension inducing and yet interesting Kannada…

THE BANDWAGON- By Gautam Vasuki

When was the last time you relived your dreams? When was the last time you wanted to do something really passionately? When was the last time you spent some time for yourself? “Life is an unanswered question “ Right from the time you are born, knowingly or unknowingly you are dragged into the rat race,…

Moon Walk no more?- By A Hardcore MJ fan- Abhishek Iyengar

I was just 9 years old when I ran to the ‘Natarajan’s’ shop by barging through the Brobdingnagian queue holding 2 black colored 10 rupee notes; “Can I have one please?” I begged him and all that the shopkeeper did was to shoo me away. I was trying to buy a latest released Micheal jackson…

Software Engineers Eh!!- By Abhishek Iyengar

Software Engineers eh!! Well as I was taking my regular stroll, the ever troublesome neighbor called on me, he looked tensed, his glasses was slewing from his nose as he looked in complete grief, i rushed to his house to ask “what happened?” “Ah! my monitor and UPS are not working..” “I am not able…

The 7 Myths on US: By GIGS- Guest Article

Heading to the West, the reasons are only as diverse as the crowd themselves. There are the truly aspiring ones, the ones with nothing better to do, the greedy ones and the ones pecked into the decision due to pressure from parents and peers. But nevertheless, as every fall dawns, they all join the “August…

ಮೊಬೈಲಾಯಣ – Made In China- By Sri Harsha

ಇನ್ನೇನು ಸೂರ್ಯಾಸ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಲೆಗಳ ಸುಮಧುರ ಶಬ್ಧ ಒ೦ದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಅಂದವಾದ ಹುಡುಗಿಯರ ದೃಷ್ಯ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ಅರೆ ಯಾರೊ ಸುಂದರಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೇ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು ಅವಳು ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಬಂದಳು ಬಂದಳು………………. “ರೀ, ರೀ ಎದ್ದೇಳಿ ಮೇಲೆ. ಸೋಮಾರಿಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲು ಮಲ್ಗಿರ್ಬೇಡಿ!!! ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದಾರೆ ಅಂತ “. ನನ್ನ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಡೆದು ಬಿತ್ತು. ಥು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸನ್ನು ನೋಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸಿ ಅಂತ…

Ah! ICCT20, Star Sports and ‘The FINALS’- By Abhishek Iyengar

Ah! It was the finals of ICC T20 world cup, some of the big giants or so called “the favorites” were knocked off comprehensively proving that T20 belongs to anyone if the day belongs to them even “Rajajingar- Rowdies’ can beat the dominating Australia umm! you got to believe! lets roll back and recall the…

WAY TO MASTERS…………- By Gautam Vasuki

Coming to the USA is such a stupendous task, it is like a huge event or you can say for some as difficult a procedure as it is to launch a rocket. I have seen people looking at all the pros and cons and various ways to come to this country, a country known as…

Ottige Bandidre (Let’s PooL)- Abhishek Iyengar

Well! I opened my wordpress editor today with a mission, probably it might not change anything but definitely might reduce my thirst of letting it out to all. It was a friday and Bangalore was bombilating with traffic, as I started my bike and headed towards the never ending journey to my office; it was…

ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವ?? – By Sriharsha

(ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ “ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತ” ಎಂಬ ಅತಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖನ ಈ ನನ್ನ “ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವ??” ಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ. “ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತ” ಎಂಬ ನಾಣ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು “ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವ??” ದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ) “ ಒಂದು ಪಾನಿ ಪುರಿ ಹಾಕಪ್ಪ” ಹೊಟ್ಟೆ ತಾಳ ಹಾಕಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ತಿನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಿಗಳನ್ನು ಗಲೀಜಾಗಿ ಒಂದು ಮೋರಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ನಾನು…